Portfolio investments in Indonesia and Malaysia as examples of developing the investment attractiveness on Islamic capital markets

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

The investment attractiveness of capital markets, e.g. the degree of distinction between regional and global markets, determines the ability to adapt to changing environmental conditions and information transparency. Market effectiveness as one of the pillars of the capital market is based on the stability and transparency of the legal framework that determines the possibilities of entering into a transaction. The main research goal of this article is the presentation of the inflow process of portfolio investment in Islamic countries, with a particular focus on the markets of Indonesia and Malaysia, in connection with their investment attractiveness. The strong interest in the capital markets of Islamic countries, especially after the financial crisis of 2008, has led to the dynamic development of these markets as well as the threat of the outflow of the so-called “hot capital”. The causes and effects of these processes are not sufficiently described in the literature.
Author Magdalena Broszkiewicz (E&F / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsInwestycje portfelowe w Indonezji i Malezji jako przykład rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej na islamskich rynkach kapitałowych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol64
No2
Pages19-32
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek kapitałowy, inwestycje portfelowe, szariat, Indonezja, Malezja
Keywords in Englishcapital market, portfolio investment, Sharia, Indonesia, Malaysia
Abstract in PolishO atrakcyjności inwestycyjnej rynków kapitałowych, a więc o stopniu wyróżnienia się spomiędzy rynków regionalnych i globalnych, decydują możliwość dopasowywania się do zmieniających się warunków otoczenia oraz przejrzystość informacyjna. Efektywność informacyjna rynku, jako jeden z filarów rynku kapitałowego, opiera się na stabilności i przejrzystości zasad prawnych, które decydują o możliwościach zawierania transakcji. Przedmiotem artykułu jest analiza napływu inwestycji portfelowych w krajach islamskich ze szczególnym uwzględnieniem rynków Indonezji i Malezji. Silne zainteresowanie rynkami kapitałowymi państw islamskich, szczególnie po okresie kryzysu finansowego z 2008 r., powoduje dynamiczny rozwój tych rynków, a także zagrożenie odpływem tzw. gorącego kapitału. Przyczyny i skutki tych procesów nie są jeszcze w literaturze szczegółowo opisane.
DOIDOI:10.15611/pn.2020.2.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144388
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Portfolio_investments_in_Indonesia_and_Malaysia_as_examples.pdf 961,64 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back