ESG analysis of companies included in the RESPECT Index based on Thomson Reuters EIKON database

Hanna Sikacz , Przemysław Wołczek

Abstract

The purpose of this paper is to present the results of an ESG analysis of companies from the RESPECT Index. The results of the analysis prompt the authors to formulate a postulate that ESG ratings of companies should be taken into account in the subsequent editions of the RESPECT Index. Thomson Reuters EIKON database can be used to assess the manner of managing the ESG factors by companies. It is also proposed that the stakeholders and, in particular, investors that pay attention to ESG ratings of companies, should take into account this database when analysing potential investments.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
, Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAnaliza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy Thomson Reuters EIKON
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages115-127
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishczynniki ESG, analiza ESG, RESPECT Index, Thomson Reuters EIKON
Keywords in EnglishESG factors, ESG analysis, RESPECT Index, Thomson Reuters EIKON
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników analizy ESG spółek z indeksu RESPECT. Wyniki analizy skłaniają autorów do sformułowania postulatu, aby w kolejnych edycjach indeksu RESPECT w procedurze tworzenia jego składu uwzględniano wyniki ESG spółek. Do oceny zarządzania przez spółki czynnikami ESG może posłużyć baza danych Thomson Reuters EIKON. Proponuje się również, aby interesariusze, a w szczególności inwestorzy zwracający uwagę na dane ESG spółek, brali pod uwagę tę bazę do analizy potencjalnych inwestycji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.10
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sikacz_H_Wolczek_P_ESG_Analysis_Of_Companies_Included_In_The_Respect_2018.pdf 903,1 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back