Ocena wybranych źródeł finansowania mikroprzedsiębiorstw

Agnieszka Szulc

Abstract

The aim of this article is to present and evaluate selected sources of financing available for microenterprises. The process of financing is the most important aspect determining the prosperity of the enterpise which means that the decisions taken in this field have an overriding influence on achieving market success. Enterprises operate to make profit. In order to achieve this goal it is necessary to effecively manage their finances by minimising costs, maximising revenues and properly use capital, both own and borrowed, in all phases of its development. Therefore it is crucial for an entepreneur to choose suitable sources of capital while paying attention to several important aspects such as required collateral, cost of acquisition, etc.
Author Agnieszka Szulc (WUE)
Agnieszka Szulc,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsEvaluation of selected financing sources for micro-enterprises
Pages92-99
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishfinansowanie, mikroprzedsiębiorstwa, zysk zatrzymany, odpisy amortyzacyjne, kredyt bankowy, venture capital, leasing, kredyt kupiecki
Keywords in Englishfinancing, microenterprises, retained profit, depreciation charge, bank credit, venture capital, leasing, trade credit
Abstract in PolishCele artykułu to zaprezentowanie oraz ocena wybranych źródeł finansowania dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw. Proces finansowania przedsiębiorstwa jest najistotniejszym aspektem determinującym jego prosperowanie, co wynika z faktu, że podejmowane w tym obszarze decyzje mają nadrzędny wpływ na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Przedsiębiorstwa funkcjonują w celu osiągnięcia zysku w sensie pieniężnym. Aby cel ten osiągnąć, konieczne jest efektywne zarządzanie ich finansami w postaci minimalizacji kosztów, maksymalizacji dochodów oraz właściwego wykorzystania kapitału – zarówno własnego, jak i obcego – we wszystkich fazach swojego rozwoju. Kluczowe jest zatem dobranie przez przedsiębiorcę odpowiednich źródeł pozyskania kapitału, przy czym istotne będą takie aspekty, jak wymagane zabezpieczenia, koszt pozyskania itp.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back