Efektywność przetargów z punktacją uzależnioną od średniej oferty

Paweł Kuśmierczyk

Abstract

The amendment of the Polish Public procurement law on 22.06.2016 enforced the application of multi-criteria auctions, by severely limiting the possibility to use price as the only criterion in public procurement. For that purpose a dominant approach is the utilization of a scoring auction, in which the winner is the bidder with the highest total score, calculated for all the criteria involved. Some entrepreneurs avail of the scoring rules that base the evaluation of a bid on its relative performance, compared to the lowest, highest, or aver-age bid made. As a consequence the resulting auction becomes less transparent, as bidders a priori cannot estimate the number of points that they will receive. The paper discusses the theretical properties of such a function, as well as looks into the results of the actual procurements, using the data and algorithm by PKP PLK S.A.
Author Paweł Kuśmierczyk (ES / IE / DME)
Paweł Kuśmierczyk,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsThe efficiency of the average scoring rule in multi-criteria auctions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No493
Pages150-162
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishaukcja scoringowa, przetarg wielokryterialny
Keywords in Englishscoring auction, multi-criteria auction
Abstract in PolishNowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła obostrzenia, jeśli chodzi o stosowanie ceny jako jedynego kryterium wyceny ofert w przetargach. Przetargi publiczne muszą więc mieć charakter wielokryterialny, a dominującą metodą wyłonienia ich zwycięzcy jest zastosowanie aukcji scoringowej – zwycięską ofertą jest ta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów z tytułu ustalonych kryteriów. Część organizatorów przetargów wykorzystuje w tym celu metody, w których liczba punktów uzależniona jest od względnej pozycji danej oferty, a szczególnie od najniższej, najwyższej lub średniej oferty złożonej w przetargu. Konsekwencją tego podejścia jest to, że uczestnicy działają w warunkach ograniczonej przejrzystości – składając ofertę, nie wiedzą, jaką liczbę punktów otrzymają. Przedmiotem artykułu jest analiza właściwości teoretycznych oraz przebiegu rzeczywistych przetargów na przykładzie algorytmu wykorzystywanego w przetargach organizowanych przez PKP PLK S.A.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.493.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44092
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kusmierczyk_Efektywnosc_przetargow_z_punktacja_uzalezniona.pdf 407,89 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrInstytucje w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back