Benchmarking w ograniczaniu ryzyka w podmiotach leczniczych

Dorota Korenik

Abstract

The paper presents the usefulness of benchmarking management, including risk management in medical entities. It pointed out benchmarking as a means of risk management, focused on ensuring efficient operation, assessed through the prism of two critical values: to ensure the financial non-negative profitability and at least the average quality of the provision of health protection.
Author Dorota Korenik (ES / DF)
Dorota Korenik,,
- Department of Finance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No410
Pages69-83
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpodmioty lecznicze, benchmarking, metoda zarządzania, efektywność ekonomiczna, jakość działania
Keywords in Englishmedical entities, benchmarking, method of management, economic efficiency, quality of service
Abstract in Polish: W opracowaniu określono przydatność benchmarkingu w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu ryzykiem w podmiotach leczniczych. Wskazano na benchmarking jako sposób zarządzania ryzykiem, zorientowany na zapewnienie sprawnego działania, ocenianego przez pryzmat dwóch wielkości krytycznych: zapewnienia nieujemnej rentowności finansowej i co najmniej przeciętnej jakości świadczenia zabezpieczenia zdrowotnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.410.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/35218
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_Benchmarking_w_Ograniczaniu_Ryzyka_w_Podmiotach_Leczniczych_2015.pdf 439,28 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back