Kapitał ludzki w polskich organizacjach pozarządowych - znaczenie i pomiar

Tomasz Dyczkowski

Abstract

The paper emphasizes the importance of human resources for non-governmental organizations (NGOs). It reflects findings of two research projects carried out by the author since 2004. The first part of the paper presents an analysis of human resources available to Polish NGOs and refers to their dynamic growth in recent years. A comparison to the situation of German and British NGOs is included. The results of a study on students' awareness of the non-governmental sector are highlighted subsequently with close attention paid to the attractiveness of that sector as an employer. The paper is concluded with the presentation of methods which enable to quantify and valuate human capital in non-commercial environment, including ratios used to monitor development of that capital.
Author Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesNauki Społeczne, ISSN 2080-6019, (B 6 pkt)
Issue year2012
No2 (6)
Pages105-118
Keywords in PolishOrganizacje pozarządowe, Trzeci sektor gospodarki, Zasoby ludzkie, Kapitał ludzki
Keywords in EnglishNon-governmental organisation, Human resources, Human capital
Abstract in PolishNiniejszy artykuł podkreśla znaczenie zasobów ludzkich dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Opracowanie odnosi się do wyników dwóch projektów badawczych realizowanych przez autora od 2004 r. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano zasoby kadrowe polskich organizacji pozarządowych, wskazując na ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Analizę przeprowadzono na tle sytuacji analogicznych podmiotów niemieckich i brytyjskich. Następnie zaprezentowano opinie o trzecim sektorze wyrażone przez studentów kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim zbadano atrakcyjność tego sektora jako pracodawcy. Na zakończenie omówiono metody umożliwiające pomiar i wycenę kapitału ludzkiego w organizacji pozarządowej oraz zaprezentowano zestaw mierników pozwalający śledzić rozwój tego kapitału.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back