Koncepcyjne i społeczne determinanty sądów etycznych w rachunkowości w Polsce

Wojciech Hasik

Abstract

The goal of the paper is to identify and discuss specific, endogenic determinants of ethical judgment in Polish accounting. The author focuses on conceptual, social and culture factors emphasizing their impact on assuring the integrity of professional ethical codes of conducts that might be implemented in Poland. The contradition with the social context would make codes of conduct irrelevant and not possible to implement in practice
Author Wojciech Hasik (MISaF / IR / KTRiAF)
Wojciech Hasik,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsConceptual and social determinants of ethical judgment in accounting – Polish perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages68-76
Keywords in Polishetyka, rachunkowość, teorie etyczne, kodeks etyczny, zaufanie, odpowiedzialność
Keywords in Englishethics, accounting, ethical theories, ethical codes of conduct, trust, responsibility
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu podjęto problem zidentyfikowania specyficznych dla polskiej rachunkowości czynników o charakterze koncepcyjnym, historycznym, społecznym i kulturowym, determinujących formułowanie sądów etycznych. Autor wskazuje, że nie istnieją teorie etyczne o charakterze uniwersalnym, które mogą być zastosowane przy formułowaniu sądów etycznych w rachunkowości w każdej sytuacji. Determinanty formułowania sądów etycznych analizowane są w kontekście: formułowania celu rachunkowości,odpowiedzialności preparatorów oraz zaufania, jako probierza społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno próby kodyfikowania zawodowych norm etycznych (kodeksów etycznych), jak i formułowania sądów etycznych nie mogą być podejmowane w oderwaniu od współczesnych uwarunkowań społecznych, prawnych i kulturowych, w których funkcjonuje rachunkowość w Polsce. W przeciwnym razie, zamiast stworzenia spójnego systemu etycznego, uzyskamy zbiór postulatów o charakterze czysto życzeniowym
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hasik_Koncepcyjne_i_spoleczne_determinanty_sadow.pdf 586,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back