Planowanie dostaw paliw do stacji benzynowych według koncepcji zapasów sterowanych przez przewoźnika – podejście optymalizacyjne

Paweł Hanczar , Izabela Dziaduch

Abstract

The issue of determining the routes of inventory, which appears in the process of fuel supply to fuel stations planning, has been presented in the paper. Key Performance Indicators (KPI), used in co-operation between the supplier and the recipient of fuel transport services, are pointed out. Decision model of supply planning in the 7-day horizon is defined. The article contains also the evaluation of opportunities of using the model in the process of planning fuel supply in real life applications.
Author Paweł Hanczar (MISaF / IZM / DoL)
Paweł Hanczar,,
- Department of Logistics
, Izabela Dziaduch (MISaF / IZM / KL)
Izabela Dziaduch,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsPlanning of fuel supply to fuel stations according to vendor managed inventory concepts – optimization approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages292-302
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdystrybucja paliw, zapasy sterowane przez dostawcę, optymalizacja dyskretna
Keywords in Englishfuel distribution, vendor managed inventory, discrete optimization
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem wyznaczania tras przepływu zapasów, jaki pojawia się w procesie planowania dostaw paliw do sieci stacji benzynowych. Przedyskutowano także najczęściej spotykane KPI, jakie są wykorzystywane we współpracy pomiędzy dostawcą i zleceniodawcą usług transportu paliw. W głównej części pracy zaproponowano model decyzyjny planowania dostaw w horyzoncie 7-dniowym. Pracę kończy ocena możliwości wykorzystania przedstawionego sformułowania do planowania dostaw w praktyce.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.22
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/54016
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hanczar_planowanie_dostaw_paliw_do_stacji_benzynowych.pdf 732,34 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back