Kontrola w procesie wdrażania strategii

Andrzej Kaleta

Abstract

Strategic control system is the condition for the effective strategy implementation process. It completes the strategy creation process through cascading the strategy onto the implementation activities and through delegating tasks to the executors. The examined cases prove that there are diverse strategy control mechanisms present in companies, from totally intuitive to strictly formal. It seems that regardless of the specifics of the company, there is a need for a systematic, automated strategy control process, involving many people, including the board. It should encompass both the strategy revision and control of the strategic programs and planned tasks and project.
Author Andrzej Kaleta (ES / DSMa)
Andrzej Kaleta,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No260
Pages171-186
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstrategia, wdrażanie strategii, zarządzanie strategiczne, kontrola strategiczna
Keywords in Englishstrategy, strategy implementation, strategic management, strategic control
Abstract in PolishWarunkiem skuteczności procesu realizacji strategii jest system kontroli strategicznej. Stanowi on istotne dopełnienie procesu kreowania strategii, jej kaskadowania na przedsięwzięcia wdrożeniowe i delegowania zadań strategicznych na ich wykonawców. Badane przypadki dowodzą, że w przedsiębiorstwach funkcjonują bardzo zróżnicowane mechanizmy kontroli strategii − od całkowicie intuicyjnych po ściśle sformalizowane. Wydaje się, iż niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa niezbędny jest systematyczny, zautomatyzowany proces kontroli strategicznej, angażujący wiele osób z zarządem na czele. Powinien on obejmować zarówno rewizję całej strategii, jak też kontrolę wynikających z niej programów strategicznych oraz zadań planowych i projektowych.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back