Różne techniki prezentacji powiązań kategorii zmiennych niemetrycznych

Agnieszka Stanimir

Abstract

The aim of this article is to present and examine the usefulness of several methods of multivariate statistical analysis in the study of dependencies and relationship of non-metric variables. The main aspect of selection of the presented methods was the possibility of finding connections between categories of variables. The article discusses algorithms of correspondence analysis, mosaic displays, association plots and classification trees. In the present paper the application aspect is also very important. Conducting researches on real data of knowledge and skills of gymnasium students made it possible to verify the usefulness of those methods. Thanks to the use of selected methods it was possible to identify the most and least characteristic levels as a result of the examination among pupils by sex and place of taking the exam.
Author Agnieszka Stanimir (MISaF / IZM / CE)
Agnieszka Stanimir,,
- Chair of Econometrics
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2012
No3 (37)
Pages9-25
Keywords in PolishEkonometria, Analiza statystyczna, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Keywords in EnglishEconometrics, Statistical analysis, Multi-dimensional statistical analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie oraz sprawdzenie użyteczności stosowania jednocześnie kilku metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniu powiązań zmiennych niemetrycznych. Przy wyborze prezentowanych metod głównym aspektem była możliwość znajdowania relacji między kategoriami zmiennych. W artykule omówiono algorytmy analizy korespondencji, wykresów mozaikowych, wykresów powiązań oraz drzew klasyfikacyjnych. W pracy wyróżniono aspekt aplikacyjny. Przeprowadzenie badań na rzeczywistych danych dotyczących wiedzy i umiejętności gimnazjalistów umożliwiło sprawdzenie użyteczności wspomnianych narzędzi. Dzięki zastosowaniu wybranych metod wyróżniono najbardziej i najmniej charakterystyczne poziomy wyniku egzaminacyjnego wśród gimnazjalistów z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć i miejsce zdawania egzaminu.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back