Rozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru - wybrane problemy metodologiczno-metodyczne

Stanisław Czaja , Agnieszka Becla

Abstract

In article, authors undertook the problem of the Sustainable Development measurement and they introduced the elements of the property of the Polish science in this range. They presented the degree of investigations over Sustainable Development in the Polish literature. They executed the identification some cognitive, prediction and decision challenges, generated by Sustainable Development in the sphere of its measurement. Authors talked over the problems of initiation of the SD strategy in Poland in the context of their measurement. They introduced five possible ways of variables set to the system of SD coefficients. They dedicated the special attention to approach based on criterion of optimization of such coefficients system.
Author Stanisław Czaja (ES / IE / DEE)
Stanisław Czaja,,
- Department of Ecological Economics
, Agnieszka Becla (ES / IE / DEE)
Agnieszka Becla,,
- Department of Ecological Economics
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (88)
Pages12-25
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrozwój zrównoważony i trwały, pomiar rozwoju zrównoważonego i trwałego
Keywords in Englishsustainable development, sustainable development measurement
Abstract in PolishW artykule autorzy podjęli problem pomiaru rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz przedstawili elementy dorobku nauki polskiej w tym zakresie. Zaprezentowali stan badań nad rozwojem zrównoważonym i trwałym w literaturze polskiej. Dokonali identyfikacji niektórych wyzwań poznawczych, predykcyjnych i decyzyjnych generowanych przez rozwój zrównoważony i trwały w sferze jego pomiaru. Autorzy omówili problemy wdrażania strategii rozwoju zrównoważonego i trwałego w Polsce w kontekście ich pomiaru. Przedstawili pięć możliwych sposobów wyznaczania zmiennych do systemu wskaźników rozwoju zrównoważonego i trwałego. Szczególną uwagę poświęcili podejściu opartemu na kryterium optymalizacji takiego systemu wskaźników.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.04.88.02
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back