Koncepcja etyki pomiaru osiagnięć w kontekście teorii interesariuszy

Marta Nowak

Abstract

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych koncepcji etycznych w odniesieniu do pomiaru dokonań w kontekście teorii interesariuszy. Wyjaśniono istotę oraz ograniczenia i głosy krytyczne wobec teorii interesariuszy. Zaproponowano, w jakich zakresach pomiar dokonań może podlegać etyce. Dokonano analizy możliwości wykorzystania oraz ograniczeń wykorzystania wybranych teorii etycznych – etyki Kantowskiej i utylitaryzmu. Badania mają charakter studium teoretycznego bazującego na interdyscyplinarnych studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, etyki, filozofii oraz historii moralności
Autor Marta Nowak (ZIF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr245
Paginacja173-182
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskiminteresariusze, pomiar osiągnięć, etyka Kantowska, utylitaryzm
Słowa kluczowe w języku angielskimstakeholders, performance measurement, Kantian ethics, utilitarianism
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych koncepcji etycznych w odniesieniu do pomiaru dokonań w kontekście teorii interesariuszy. Wyjaśniono istotę oraz ograniczenia i głosy krytyczne wobec teorii interesariuszy. Zaproponowano, w jakich zakresach pomiar dokonań może podlegać etyce. Dokonano analizy możliwości wykorzystania oraz ograniczeń wykorzystania wybranych teorii etycznych – etyki Kantowskiej i utylitaryzmu. Badania mają charakter studium teoretycznego bazującego na interdyscyplinarnych studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, etyki, filozofii oraz historii moralności
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_245/16.pdf
Językpl polski
Plik
Nowak_Koncepcja_pomiaru_osiagniec2015.pdf 248,8 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-09-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót