Przesłanki wyboru formy opodatkowania dla restauracji

Karolina Woźniak

Abstract

The aim of the article is to evaluate the choice of the best form of taxation for gastronomy. This is a decision that requires a careful analysis, as is affects the financial condition of the company. Various forms of taxation are the subject of research. The study analyses legal assets, comments on laws, tax interpretations and literature studies. Choosing the right amount of money is a key factor that affects the amount of paid tax. The use of an advantageous form allows for the payment of a smaller tax liability. The article analyses and compares different forms of taxation.
Author Karolina Woźniak (WUE)
Karolina Woźniak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsGrounds for choosing the form of taxation for gastronomy
Pages111-121
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishCelem artykułu jest ocena wyboru najlepszej formy opodatkowania dla branży gastronomicznej. Wybór ten wymaga dokładnej analizy, ponieważ wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przedmiotem badań są formy opodatkowania branży gastronomicznej. W opracowaniu dokonano analizy aktywów prawnych, komentarzy do ustaw, interpretacji podatkowych i studiów literaturowych. Dobór odpowiedniego opodatkowania jest kluczowym czynnikiem, który oddziałuje na wysokość płaconego podatku. Zastosowanie korzystnej formy pozwala na zapłacenie mniejszego zobowiązania podatkowego. W artykule przeanalizowano i porównano poszczególne formy opodatkowania
Keywords in Englishgastronomy, tax card, registered lump sum, flat rate tax, general principles
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena wyboru najlepszej formy opodatkowania dla branży gastronomicznej. Wybór ten wymaga dokładnej analizy, ponieważ wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przedmiotem badań są formy opodatkowania branży gastronomicznej. W opracowaniu dokonano analizy aktywów prawnych, komentarzy do ustaw, interpretacji podatkowych i studiów literaturowych. Dobór odpowiedniego opodatkowania jest kluczowym czynnikiem, który oddziałuje na wysokość płaconego podatku. Zastosowanie korzystnej formy pozwala na zapłacenie mniejszego zobowiązania podatkowego. W artykule przeanalizowano i porównano poszczególne formy opodatkowania.
Languagepl polski
File
Wozniak_Przeslanki_wyboru_formy_opodatkowania_dla_branzy.pdf 819,23 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back