Nakłady na edukację na tle uzyskiwanych efektów kształcenia

Paulina Ucieklak-Jeż , Agnieszka Bem

Abstract

In most developed countries education is financed in the mixed-model, both form public and private funds, while a level of participation of private funds increases with transition to higher levels of education. The aim of this research is to analyse the level of inequality in education, based on the data describing spending on education in selected countries and the level of skills of students who have completed 15 year of life. The analysis employ the results of an international survey coordinated by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) –Programme for International Student Assessment(PISA).
Author Paulina Ucieklak-Jeż - Jan Dlugosz University in Czestochowa (UJD)
Paulina Ucieklak-Jeż,,
-
, Agnieszka Bem (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Agnieszka Bem,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2017
No28/2
Pages137-149
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishoświata, finansowanie, nierówności, PISA
Keywords in Englisheducation, funding, inequality, PISA
Abstract in PolishW większości krajów oświata jest finansowana w modelu mieszanym –ze środków publicznych i prywatnych, przy czym udział środków prywatnych zwiększa się wraz z przechodzeniem na wyższe szczeble edukacji. Celem pracy jest analiza poziomu nierówności edukacyjnej, w oparciu o dane liczbowe opisujące wydatki na cele oświato-we w wybranych krajach oraz poziom umiejętności uczniów, którzy ukończyli 15. rok ży-cia. W analizie wykorzystano wyniki międzynarodowego badania koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) –Programme for Internatio-nal Student Assessment(PISA).
URL http://wz.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-28-tom2.html
Languagepl polski
File
Ucieklak-Jez_Bem_Naklady na edukacje2017.pdf 1,01 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back