A note on the Zenga index with respect to different results depending on grouping or not grouping the data

Katarzyna Ostasiewicz

Abstract

The Zenga index of inequality is a new proposal of measuring this phenomenon. The properties and empirical applications of Zenga index (and the underlying Zenga curve) have been recently widely investigated. Its advantages (and differences, as compared to other existing measures) have been pointed out. However, one of the possible problems associated with the use of the Zenga index has not yet been appropriately addressed.Namely, the Zenga index assumes different values depending on whether it is applied to grouped or ungrouped data. As it may seem that due to contemporary computers power it is not necessary to group data, the problem still exists as a conceptual one. Moreover, in some situations – such as applying equivalence scales – avoiding grouping of the data is not possible even in principle. The problem is stated, illustrated by simple numerical examples and briefly discussed in this paper.
Author Katarzyna Ostasiewicz (MISaF / IZM / KS)
Katarzyna Ostasiewicz,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsUwagi dotyczące indeksu Zengi w odniesieniu do otrzymywania odmiennych wyników dla zgrupowanych i niezgrupowanych danych
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16 (22)
Pages181-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnierówności, indeks Zengi, grupowanie danych
Keywords in Englishinequality, Zenga index, grouped data
Abstract in PolishIndeks Zengi jest stosunkowo nową propozycją w kontekście pomiaru nierówności. Własności i praktyczne zastosowania zarówno indeksu Zengi, jak i związanej z nim krzywej Zengi są obecnie intensywnie badane. Wskazywano na korzyści płynące ze stosowania tej właśnie miary oraz różnice pomiędzy nią a innymi istniejącymi miernikami nierówności. Jednakże istnieje potencjalny problem, związany ze stosowaniem indeksu Zengi, który jak dotąd nie został dostatecznie przedyskutowany. Otóż okazuje się, iż indeks ten daje odmienne wyniki w zależności od tego, czy stosowany jest do danych szczegółowych czy też zgrupowanych. Nawet jeśli wydawać by się mogło, iż jest to problem nieistotny ze względów praktycznych – ze względu na moce obecnych komputerów, niewymagające grupowania danych – zagadnienie to wciąż pozostaje problemem konceptualnym. Ponadto w niektórych sytuacjach, na przykład w sytuacji stosowania skal ekwiwalentności, kwestii grupowania danych nie da się uniknąć. W artykule problem ten został sformułowany, zilustrowany na prostych przykładach oraz krótko przedyskutowany.
DOIDOI:10.15611/sps.2018.16.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ostasiewicz_A_Note_on_the_Zenga_Index.pdf 443,14 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back