Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu olejarskiego do produkcji batonów

Aleksandra Koniec , Małgorzata Krzywonos

Abstract

A lot of by-products in the form of oil cake are produced in the oil production process. They are rich in nutrients such as protein. The work was aimed at exploring the possibility of using oil cake for the production of bars. For this purpose, a questionnaire was used as a tool for consumer opinion surveys. The study group were students of Wrocław universities. Students’ preferences were examined for the presence of oil cake in a bar. The most important features were determined which according to the respondents should be characterized by a bar. The study shows that students would be most interested in sunflower, sesame and pumpkin oil cake. Part of the student population wants to eat healthily and is interested in better quality products. It gives the possibility of using oil cake for the production of bars targeted at this group of consumers. These bars should be characterized by the content of healthier and better quality ingredients rich in nutritional values, while maintaining a very good taste of snacks
Author Aleksandra Koniec (WUE)
Aleksandra Koniec,,
- Wrocław University of Economics
, Małgorzata Krzywonos (EaE / IChaFT / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocessing Engineering
Other language title versionsPossibilities of using by-products from oilseed industry for the production of bars
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages58-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmakuchy, ankieta, przemysł olejarski, batony, preferencje konsumentów
Keywords in Englishoil cake, questionnaire, oilseed industry, bars, consumer preferences
Abstract in PolishW procesie produkcji olejów powstają duże ilości produktów ubocznych w postaci makuchów. Są one bogate w składniki odżywcze, takie jak białko. W pracy zbadano możliwości użycia makuchów do produkcji batonów. Do tego celu wykorzystano ankietę jako narzędzie badania opinii konsumentów. Grupą badaną byli studenci wrocławskich uczelni. Zbadano preferencje studentów pod względem obecności makuchów w batonie. Ustalono najważniejsze cechy, jakimi według badanych powinien charakteryzować się baton. Z badania wynika, że studenci najbardziej byliby zainteresowani makuchami słonecznikowymi, sezamowymi i dyniowymi. Część populacji studentów pragnie się zdrowo odżywiać i jest zainteresowana produktami o lepszej jakości. Daje to możliwość zastosowania makuchów do produkcji batonów skierowanych do tej grupy konsumentów. Batony te powinny się charakteryzować zawartością zdrowszych i lepszych jakościowo składników bogatych w wartości odżywcze, przy zachowaniu bardzo dobrego smaku przekąski
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.04
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141007
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koniec_Krzywonos_Mozliwosci_wykorzystania_produktow_ubocznych_przemyslu.pdf 635,26 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back