Metoda eksperymentu ekonomicznego w szacowaniu kapitału społecznego - wady, zalety, możliwości stosowania

Urszula Markowska-Przybyła , David Mark Ramsey

Abstract

The goal of this article is to present an approach to measuring one of the aspects of social capital, i.e. the normative aspect. The authors consider the concept of social capital and its various dimensions. Methods aimed at measuring such capital are presented and the problems associated with these approaches discussed. The advantages and disadvantages of classical approaches to quantitatively assessing norms, values and convictions are presented and discussed alongside the advantages, disadvantages and applicability of experimental economics as a tool for observing the behaviour of a study group.
Author Urszula Markowska-Przybyła (EMaT / DES)
Urszula Markowska-Przybyła,,
- Department of Enterprise Studies
, David Mark Ramsey - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
David Mark Ramsey,,
-
Other language title versionsApplying experimental economics to the analysis of social capital - advantages, disadvantages and applicability
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (8)
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkapitał społeczny, zaufanie, pomiar, ekonomia eksperymentalna.
Keywords in Englishsocial capital, trust, measure, experimental economics
Abstract in PolishCelem artykułu była prezentacja alternatywnej możliwości pomiaru jednego z aspektów kapitału społecznego, tj. aspektu normatywnego. W pracy przybliżono pojęcie kapitału społecznego i jego różne ujęcia, omówiono problematykę pomiaru tego kapitału i trudności, jakie są z nim związane, przedstawiono wady i zalety klasycznego sposobu kwantyfikacji norm, wartości i przekonań oraz wady, zalety i możliwości zastosowania eksperymentu ekonomicznego jako narzędzia obserwacji zachowań badanych osób.
DOIDOI:10.15611/sie.2017.2.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska-Przybyla_Ramsey_Metoda_eksperymentu_ekonomicznego_w_szacowaniu_kapitalu.pdf 427,84 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back