Goodwill in the process of mergers and acquisitions in Poland

Piotr Luty

Abstract

The aim of this paper was to verify if the goodwill (positive or negative) disclosed after a merger or acquisition is sensitive to manipulating the financial result in the acquiring company. Manipulating the result referred to the extent of cost allocation in short-term prepayments. Later we examined if the operational result achieved by the acquiring company (profit or loss) has an impact upon the revealed goodwill. The verification of the research hypotheses was performed with the use of statistical tools (linear regression analysis, nonlinear regression function test, normality of residual distribution test). As a result of the research, no significant relation between allocating costs and the disclosed negative goodwill was found, only in the case of positive goodwill its value was related to the allocating in assets costs. Neither positive nor negative goodwill was related to the operating results of the acquiring companies in one year preceding the merger or acquisition.
Author Piotr Luty (ES / DF)
Piotr Luty,,
- Department of Finance
Other language title versionsWartość firmy w procesach przejęć i połączeń w Polsce
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No2
Pages20-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpołączenie, przejęcie, wartość firmy
Keywords in Englishmerger, acquisition, goodwill
Abstract in PolishCelem artykułu było sprawdzenie, czy wartość firmy (pozytywna lub negatywna) ujawniona w spółce przejmującej po połączeniu jest wrażliwa na manipulowanie wynikiem finansowym. Manipulowanie wynikiem dotyczy alokacji kosztów w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. W artykule zbadano, czy wynik operacyjny osiągnięty przez spółkę przejmującą (zysk lub strata) ma wpływ na ujawnioną po połączeniu wartość firmy. Weryfikację hipotez badawczych przeprowadzono za pomocą narzędzi statystycznych (analiza regresji liniowej, test nieliniowości funkcji regresji, test normalności rozkładu). W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnej zależności między alokacją kosztów a ujawnioną ujemną wartością firmy. W przypadku dodatniej wartości firmy jej wartość była związana z alokacją kosztów aktywów. Ujawniane po połączeniu zarówno dodatnia, jak i ujemna wartość firmy nie były związane z osiąganymi przez spółki przejmujące wynikami operacyjnymi w roku poprzedzającym połączenie.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.2.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50881
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Luty_Goodwill_in_the_process_of_mergers.pdf 519,33 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back