System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Jakub Sukiennik , Zbigniew Dokurno , Bogusław Fiedor

Abstract

Analytical tools available for social sciences, including economics, are well adjusted to the analysis of static situation but they do not fully explain and do not allow to understand some of the processes in the changing world. This article is an attempt to indicate tools for analysing the process of institutional change, whose importance was already emphasized by H. Simon. The paper presents recent advances on the importance of institutions in economic processes and discusses the concept of institutional equilibrium. This equilibrium is understood as harmonization of formal and informal institutions and the state in which no social group or profession would seek (or is able) to change the existing institutional order. In this context, one of the most important function of the state is to create the kind of institutional system, which will provide long-term equilibrium, consistent with the principles of sustainable development
Author Jakub Sukiennik (ES / DMaIE)
Jakub Sukiennik,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
, Zbigniew Dokurno (ES / IE / DEE)
Zbigniew Dokurno,,
- Department of Ecological Economics
, Bogusław Fiedor (ES / IE / DEE)
Bogusław Fiedor,,
- Department of Ecological Economics
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2
Pages121-143
Publication size in sheets1.1
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishNarzędzia analityczne, którymi dysponują nauki społeczne, w tym ekonomia, są dobrze dopasowane do analizy statycznych sytuacji, lecz nie w pełni odzwierciedlają i nie pozwalają zrozumieć niektórych procesów zmieniającego się świata. Autorzy próbują wskazać narzędzia pozwalające analizować proces zmian instytucjonalnych. Artykuł zawiera przegląd najnowszych badań dotyczących znaczenia instytucji w procesach gospodarczych oraz omówienie koncepcji równowagi instytucjonalnej. Równowaga ta jest pojmowana jako harmonijne dopasowanie wzajemne instytucji formalnych i nieformalnych oraz stan, w którym żadna grupa społeczna lub zawodowa nie dąży do zmiany istniejącego porządku instytucjonalnego (lub nie jest w stanie go zmienić). W tym kontekście jednym z najważniejszych zadań państwa jest kreowanie takiego systemu instytucjonalnego, który będzie zapewniał długookresową równowagę, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.062; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back