Narcyzm przywódcy a osobowość organizacji i dynamika jej rozwoju [dokument elektroniczny]

Adela Barabasz

Abstract

This article presents an idea of organizational personality and some results of studies about narcissist leaders and their effects on the strategic behavior and performance. Many studies have found that executives' characteristics help to explain organizational outcomes. Threatens and advantages for organizational life from high narcissistic managers are discussed here. Highly narcissistic CEO's, defined as those who have very inflated self-views and who are preoccupied with having those self-views continuously reinforced, can be expected to engage in behaviors and make decisions that have major consequences for the individuals and "whole organizational life", and even on broader social environment. At the same time an idea of organizational personality explains inner mechanisms of performance and outcomes arise in a company. The author shows that narcissists tend to generate more extreme and irregular performance than nonnarcissists leaders. The idea of organizational personality presented here gives us some explanations for the mechanisms, by which that influence is exerted.
Author Adela Barabasz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Adela Barabasz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (0 pkt)
Issue year2012
Vol16
No1 [CD]
Pages468-479
Keywords in Polishlider, osobowość przywódcy, funkcjonowanie organizacji, osobowość organizacji
Keywords in Englishleadership, organizational personality
Abstract in Polish Pomimo stosunkowo rozległej wiedzy na temat natury zmian organizacyjnych, możliwych typologii, czy stosowanych w praktyce sposobów implementacji zmian (podejście nakazowe, partycypacyjne, konsultacyjne) ciągle mało uwagi poświęca się wpływowi osobowości przywódcy (lidera, menedżera) na dynamikę rozwoju i zmian w organizacji oraz specyficzne właściwości panujące wewnątrz organizacji, które najpełniej w przekonaniu autorki opisuje oddaje osobowości organizacji. Artykuł opisuje, jak właściwości osobowości narcystycznej wpływają na funkcjonowanie organizacji na poziomie zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. Istotnym elementem prezentowanego wywodu jest założenie, iż osobowość organizacji traktowanej jako całość, czyli jeden "organizm", obejmuje poznawczy, emocjonalny oraz relacyjny aspekt jej funkcjonowania. Wykorzystując wyniki badań na temat przywódców o cechach narcystycznych przedstawione zostały zależności między narcystycznymi cechami osobowości a stylem funkcjonowania organizacji i oddziaływanie narcystycznych przywódców na dynamikę procesów zachodzących w organizacji. Propozycje wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za dokonywania się owego wpływu zawiera idea osobowości organizacji.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back