Kompetencje projektowe jako determinanta skuteczności zawodowej

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The paper presents the changes that take place in the contemporary business reality. They are mainly related to a technological progress. The presentation of above mentioned transformation was the basis for a discussion about changes in the way how the work is being performed. The focus was put not only on employees but also on entrepreneurs. The competencies that affect the carieer-efficiency (defined as efficiency in achievement of professional goals) of both analyzed groups were presented. The given argumentation demonstrates that project management competencies influence positively the carieer-efficiency.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / DLaC)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsProject management competencies as a determinant of the carieer-efficency
Pages353-364
Publication size in sheets0.55
Book Makowiec Marek, Pietruszka-Ortyl Anna (eds.): Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN 9788394663346, [9788394663353], 428 p.
Keywords in Polishkompetencje, projekt, zarządzanie projektami, skuteczność zawodowa, indywidualna zatrudnialność
Keywords in Englishcompetencies, project, project management, carieer-efficiency, employability
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Są one związane głównie z  postępem technologicznym. Prezentacja wskazanych zmian stała się podstawą do dyskusji o przeobrażeniach, jakie zachodzą w sposobie wykonywania pracy. W pracy skupiono się nie tylko na pracownikach najemnych, ale też na przedsiębiorcach prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedstawiono kompetencje, które dodatnio wpływają na skuteczność zawodową (skuteczność w osiąganiu celów zawodowych) obu analizowanych grup. Podana w opracowaniu argumentacja wskazuje, że tzw. kompetencje projektowe mają pozytywny wpływ na analizowaną skuteczność. W artykule dokonano specyfikacji tych kompetencji.
Languagepl polski
File
Piwowar_Sulej_Kompetencje_Projektowe_Jako_Determinanta_Skutecznosci_2017.pdf 209,82 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 22-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back