Stan raportowania informacji o stosowanej polityce różnorodności przez spółki z Respect Index

Przemysław Wołczek , Hanna Sikacz

Abstract

In 2017, the EU directive which obliges large companies to disclose non-financial information, among others diversity policy, was enacted in Poland. The purpose of this paper was to assess the reporting status of the diversity policy applied by companies from the Respect Index that are considered to be managed responsibly and sustainably. Companies that were examined, they do not deal well with reporting: most of them do not implement I.Z.1.15 Code of Best Practice for WSE Listed Companies; some of them do not show G4-LA12 indicator and G4-LA13 indicator is presented in such a way that practically makes it impossible to compare companies
Author Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
, Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsReporting status of information about diversity policies applied by companies from the Respect Index
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages707-720
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishraportowanie niefinansowe, różnorodność, równość szans, Respect Index
Keywords in Englishnon-finacial reporting, diversity, equal opportunities, Respect Index
Abstract in PolishW 2017 r. zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy unijnej dyrektywy, która zobowiązuje duże firmy do ujawniania informacji niefinansowych, w tym na temat polityki różnorodności. Celem opracowania była ocena stanu raportowania o stosowanej polityce różnorodności przez spółki z Respect Index, które są uznawane za zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Spółki poddane badaniu nie radzą sobie najlepiej w kwestii raportowania: większość nie realizuje Zasady I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW; część nie przekazuje wskaźnika G4-LA12, natomiast wskaźnik G4-LA13 jest prezentowany w taki sposób, że praktycznie uniemożliwia porównanie spółek
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back