Koncepcje działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce

Iwona Czerska

Abstract

The purpose of this study is to review the selected concepts of corrective actions in primary health care in Poland. The research methodology is the analysis of literature and websites presenting system solutions to support the functioning of PHC. Concepts of corrective actions that are both strategic goals for the development of primary health care were mentioned. Three selected corrective action proposals were discussed, that, according to the author of the study, are the most important challenges for primary health care. The concept of health educator, Integrated Health Care and Health Needs Maps, were presented. These proposals of systemic solutions have a chance of success on condition that the assumptions of each concept will be worked out reliably in the context of the real needs and expectations of an aging Polish society. According to specialists, Poland needs a fundamental change in the health sector, which consists of switching to a model that places greater emphasis on prevention.
Author Iwona Czerska (ES / IM / DMR)
Iwona Czerska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsConcepts of corrective actions in primary health care in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No526
Pages147-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPOZ, edukator zdrowia, zintegrowana opieka zdrowotna, mapy potrzeb zdrowotnych
Keywords in EnglishPHC, health educator, Integrated Health Care, Health Needs Maps
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest przegląd wybranych koncepcji działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących rozwiązania systemowe w zakresie wsparcia funkcjonowania POZ. Wymieniono koncepcje działań naprawczych stanowiące jednocześnie strategiczne cele dla rozwoju opieki podstawowej. Omówiono trzy wybrane propozycje działań naprawczych, będące, według autora opracowania, najpoważniejszymi wyzwaniami dla podstawowej opieki zdrowotnej. W kolejności zaprezentowano: koncepcję edukatora zdrowia, zintegrowaną opiekę zdrowotną oraz mapy potrzeb zdrowotnych. Wspomniane propozycje rozwiązań systemowych mają szanse na powodzenie pod warunkiem rzetelnego opracowania założeń każdej koncepcji w kontekście rzeczywistych potrzeb i oczekiwań starzejącego się polskiego społeczeństwa. Według specjalistów bowiem Polsce potrzebna jest zasadnicza zmiana w sektorze zdrowia polegająca na przejściu na model kładący większy nacisk na profilaktykę
DOIDOI:10.15611/pn.2018.526.13
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czerska_I_Koncepcje_Dzialan_Naprawczych_w_Podstawowej_Opiece_2018.pdf 773,65 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back