Dryf poogłoszeniowy na przykładzie certyfikatów inwestycyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Artur Trzebiński

Abstract

The main aim of this article was to examine the impact of the publication of the quarterly financial statements of closed-end investment funds on the reactions of investors and to check whether there is the phenomenon of drift. The research was based on quotations of investment certificates on the Warsaw Stock Exchange from the period 2004−2015 and used for analysis of events with an average cumulative abnormal return rate and the mean-adjusted model. On the basis of the results, both the impact of the publication of quarterly financial reports on the reactions of investors, as well as the existence of drift can be confirmed. The study also included the trading volume of certificates and the number of transactions, which allowed to show the impact of fiscal factors decisions taken by investors
Author Artur Trzebiński (MISaF / IZF / KB)
Artur Trzebiński,,
- Katedra Bankowości
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (48)
Pages173-195
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishcertyfikaty inwestycyjne, dryf poogłoszeniowy, reakcja inwestorów
Keywords in Englishinvestment certificates, drift, the reaction of investors
Abstract in PolishGłównym celem artykułu było zbadanie wpływu publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na reakcje inwestorów oraz sprawdzenie, czy występuje zjawisko dryfu poogłoszeniowego. Badanie oparto na notowaniach certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004−2015. Wykorzystano analizę zdarzeń z przeciętną skumulowaną anormalną stopą zwrotu i modelem skorygowanym o średnią. Na podstawie uzyskanych rezultatów można potwierdzić wpływ publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych na reakcje inwestorów, zwłaszcza gdy wyniki znacznie odbiegają od oczekiwanych zysków. Rezultaty badania potwierdzają także istnienie dryfu poogłoszeniowego, który utrzymuje się przynajmniej do 50. sesji od dnia opublikowania kwartalnych sprawozdań finansowych. Uwzględnienie wolumenu obrotu certyfikatami i liczby transakcji pozwoliło wykazać, że na podejmowane przez inwestorów decyzje oprócz czynników psychologicznych mogą także wpływać czynniki podatkowe
URL http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2017/02/bik_02_2017_pl.html
Languagepl polski
File
Trzebinski_Dryf_poogloszeniowy_na_ przykladzie2017.pdf 434,36 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back