Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa

Marcin Kowalewski , Czyczerski Marcin

Abstract

Abstract: Purpose – The main aim of this paper is the theoretical introduction and critical analysis of using Business Intelligence (BI) and dashboards in performance management of an enterprise. There are also compared dashboards and scorecards in the article. Design/methodology/approach – Literature review, deduction. Findings – BI systems enable data gathering, data storage and data transformation into useful information supporting decision making. Dashboards are used in BI to communicate information effectively. Originality/value – Performance management is an integral part of the enterprise’s information and control system. The development of BI systems enable relevant changes of performance management. It refers especially to management reporting where managers can use the big potential of dashboards nowadays.
Author Marcin Kowalewski (MISaF / IR / DoCMAaC)
Marcin Kowalewski,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
, Czyczerski Marcin
Czyczerski Marcin,,
-
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages221-229
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish kokpit menedżerski, zarządzanie dokonaniami, system Business Intelligence, karty dokonań
Keywords in EnglishBusiness Intelligence, dashboards, performance management, scorecards
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Celem artykułu jest teoretyczne wprowadzenie i krytyczna analiza problematyki wykorzystania systemów Business Intelligence (BI) oraz kokpitów menedżerskich w zarządzaniu dokonaniami współczesnego przedsiębiorstwa, a także porównanie kokpitów menedżerskich z kartami dokonań. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik – Podstawową rolą systemów Business Intelligence jest pozyskiwanie, przechowywanie i transformacja danych w użyteczne, aktualne i wartościowe informacje, a także skuteczna ich komunikacja. Obecnie kokpity menedżerskie realizują istotne funkcje, które są szczególnie związane z komunikacją i prezentacją informacji wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość – Współczesne systemy zarządzania dokonaniami stanowią integralną część systemu informacyjnego i kontrolnego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem systemów BI nastąpiła istotna zmiana możliwości zarządzania dokonaniami, zwłaszcza w raportowaniu zarządczym, wykorzystującym w coraz większym zakresie potencjał kokpitów menedżerskich.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-19
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Kowalewski_czyczerski_Kokpity_ menedżerskie_ i _Business_ Intelligence2018.pdf 3,59 MB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back