Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie zwiększania atrakcyjności Polski

Zuzanna Jurkiewicz

Abstract

In the article it is presented the law basics of functioning Special Ec o- nomic Zones in Poland. Moreover it is conducted a short analysis of fou r- teen functioning Special Economic Zones and it is presented their compar i- son with use of the most important according to the Author’s article fe a- tures. The last chapter tries to follow the hypothesis, that Special Economic Zones influencing the improvement of attractiv e ness of Poland.
Author Zuzanna Jurkiewicz (EMaT)
Zuzanna Jurkiewicz,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No36(6)
Pages261-271
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule przedstawiona została istota oraz podstawy prawne działa l- ności sp e cjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W dalszej części dokonano krótkiego przeglądu oraz charakterystyki czternastu funk cjonujących SSE, porównując wszystkie strefy pod względem najważniejszych według autorki cech. Rozdział ostatni pracy jest próbą wykazania, że specjalne strefy ek o- nomiczne mają wpływ na zwiększanie atrakcyjności Polski.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-36-.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back