Rewersja do średniej dynamiki przychodów oraz rentowności spółek a zmiany relatywnej dynamiki zysków

Jacek Welc

Abstract

The characteristic feature of corporate financial results is their long-term reversion toward economy-wide levels. This means that companies, which in any given period show above-average/ below-average values of basic financial ratios (including sales growth and profitability of revenues), in future periods tend to experience gradual decrease/increase of relative values of these ratios. The presence of mean-reversion both in the case of sales growth as well as profitability of revenues suggests that entities, which in any given period simultaneously present above-average/below-average values of both ratios, in future periods experience the strongest decrease/increase of earnings (as compared to earnings changes of firms, which show above-average/below-average values of only individual ratios). The research conducted on the data of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2000- -2009 years corroborates that the impact of mean-reversion on relative net-earnings growth is observed in the case of both sales growth as well as profitability of revenues. Nevertheless, particularly strong mean-reversion is observed in the case of those firms which concurrently present below-average growth of sales as well as below-average profitability of revenues.
Author Jacek Welc (EMaT / DRE / ZEAR)
Jacek Welc,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No254
Pages347-355
Keywords in Polishprognozowanie zysków, rewersja do średniej, analiza fundamentalna
Keywords in Englishearnings forecasting, mean-reversion, fundamental analysis
Abstract in PolishCechą wyników finansowych jest rewersja do średniej. Firmy, które notują relatywnie wysokie/niskie wartości wskaźników w kolejnych okresach, wykazują tendencję do spadku/wzrostu wartości tych wskaźników. Istnienie rewersji w przypadku zarówno dynamiki przychodów, jak i rentowności pozwala przypuszczać, że spółki, które wykazują ponadprzeciętnie wysokie/niskie wartości obydwu wskaźników, w kolejnych okresach notują najbardziej wyraźny spadek/wzrost zysków. Badanie przeprowadzone na danych spółek notowanych na GPW potwierdza, że wpływ rewersji na relatywną dynamikę zysków jest obserwowalny w przypadku zarówno dynamiki przychodów, jak i rentowności. Jednak szczególnie wyraźnie rewersja objawia się w przypadku spółek notujących zarówno ponadprzeciętnie niską dynamikę przychodów, jak i ponadprzeciętnie niską rentowność.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrInwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back