Cele i polityki Unii Europejskiej w opinii jej obywateli - ujęcie wielowymiarowe

Alicja Grześkowiak

Abstract

The article presents the results of the analyses of the opinions of citizens of EU countries on the key activities and priorities of the community. A comparison of views on the Europe 2020 objectives and policies of the European Union was performed on the basis of the results of surveys carried out in the framework of the Euro barometer. The dispersion and the changes were evaluated by selected statistical measures and data visualization techniques. Due to the multivariate nature of the data, the principal component analysis was used to study the structures of the datasets under consideration. The analyses indicate the existence of significant differences in the perception of the objectives and policies of the EU by citizens of the countries belonging to the European Community
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No1
Pages8-27
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpolityka europejska, strategia Europa 2020, analiza wielowymiarowa
Keywords in EnglishEuropean policies, Europe 2020 strategy, multivariate analysis
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących opinii obywateli krajów unijnych na temat kluczowych działań i priorytetów Wspólnoty. Na podstawie wyników badań sondażowych przeprowadzonych w ramach Eurobarometru dokonano porównania opinii na temat celów strategii Europa 2020 oraz polityki Unii Europejskiej. Oceniono zróżnicowanie i dynamikę, posiłkując się wybranymi miernikami statystycznymi i technikami wizualizacji danych. Ze względu na wielowymiarowość danych do badania struktur rozpatrywanych zbiorów zastosowano analizę głównych składowych. Przeprowadzone analizy wskazują na istnienie znaczących różnic w postrzeganiu celów i polityki unijnej przez obywateli państw należących do Unii Europejskiej
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.1.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/opublikowane?showall=&start=1
Languagepl polski
File
Grzeskowiak_Cele_ i_ polityki_Unii_Europejskiej_w_ opinii2018.pdf 545,63 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back