Oszacowanie poziomu konsumpcji indywidualnej i wspólnej w gospodarstwach domowych

Anna Jędrzychowska , Radosław Pietrzyk , Paweł Rokita

Abstract

The structure of incomes and expenses, including their division into those that may be individually assigned to the members of the household, should be analyzed in the process of household finance management. The aim of this article is to propose methods that would make it possible to identyfy and isolate individual and common consumption. The secondary aim is to construct the tools in such a way that the number of household members and the biological structure of the households are taken into account. In this paper, research on the structure of expenditures is made for different biological types and for different socio-economic groups. Then, original approaches to the estimation of common and individual consumption are proposed. The information about consumption of households, divided according to the criteria of their size and biological structure, is used. The results obtained have shown the significance of taking both the household size and its biological structure into account.
Author Anna Jędrzychowska (MISaF / IZF / KU)
Anna Jędrzychowska,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Radosław Pietrzyk (MISaF / IZF / KIFiZR)
Radosław Pietrzyk,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
, Paweł Rokita (MISaF / IZF / KIFiZR)
Paweł Rokita,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Other language title versionsAssessment of individual and common consumption level in households
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No508
Pages66-78
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkonsumpcja indywidualna, konsumpcja wspólna, gospodarstwo domowe
Keywords in Englishindividual consumption, common consumption, household
Abstract in PolishWiedza na temat struktury dochodów i wydatków gospodarstwa domowego jest niezbędna do prawidłowego zarządzania jego finansami. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod szacowania konsumpcji indywidualnej i wspólnej członków gospodarstwa domowego na podstawie danych statystycznych budżetów całej populacji. Drugim celem jest uwzględnienie w tych metodach liczebności oraz struktury biologicznej gospodarstw domowych, które wpływają na podział konsumpcji. W artykule zaproponowano autorskie podejścia do szacowania kosztów stałych i zmiennych na podstawie dostępnych danych statystycznych. Podejścia te wykorzystują informację o konsumpcji, w podziale ze względu na kryteria wielkości (liczba osób) i struktury biologicznej (osoby dorosłe i dzieci). Rozważania teoretyczne zostały opatrzone przykładami w oparciu o dane GUS. Otrzymane wyniki pokazały, że wpływ na oszacowanie konsumpcji indywidualnej ma zarówno uwzględnienie wielkości gospodarstwa, jak również jego struktury biologicznej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.508.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jedrzychowska_Pietrzyk_Rokita_Oszacowanie_poziomu_konsumpcji_indywidualnej.pdf 968,66 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back