Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Wybrane inicjatywy

Joanna Michalczyk

Abstract

The aim of the study is to present the essence of the idea of sustainable development and its application in food supply chains which are of interest of the policy of many countries, especially European Union member states. Therefore, the article presents the essence and evolution of food supply chains with an indication of the need to implement the principles of sustainable development in their functioning. The goals of sustainable food supply chains as well as selected initiatives and activities supporting their creation and functioning are presented. Moreover, the examples of practices used by enterprises at particular stages of the food chain, directed to ensuring sustainable development, and the related benefits are also indicated. It has been proved that sustainable development is becoming one of the most important areas of the functioning of food supply chains. The study uses the descriptive method and the analysis of literature.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsSustainable food supply chains. Selected initiatives
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages221-240
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, łańcuchy dostaw, łańcuchy żywnościowe
Keywords in Englishsustainable development, supply chains, food chains
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie istoty idei zrównoważonego rozwoju oraz jej zastosowania w łańcuchach dostaw żywności – będących przedmiotem zainteresowania polityki wielu państw, zwłaszcza Unii Europejskiej. W związku z tym w artykule została zaprezentowana istota i ewolucja łańcuchów dostaw żywności ze wskazaniem potrzeby wdrażania w ich funkcjonowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono cele zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności oraz wybrane inicjatywy i działania wspomagające ich tworzenie oraz funkcjonowanie. Wskazano ponadto przykłady praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz korzyści z tym związane. Wykazano, że zrównoważony rozwój staje się jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności. W opracowaniu posłużono się metodą opisową i analizą literatury.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalczyk_Zrownowazone_lancuchy_dostaw_zywnosci.pdf 434,08 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back