Opodatkowanie rynku kapitałowego w Polsce w świetle nowych koncepcji obciążeń podatkowych

Krzysztof Biernacki

Abstract

The crisis in the capital markets as well in USA as in European Union leads to implementing new instruments of regulation. For many years taxation of those markets was not seriously treated as a way of preventing new crisis. Nowadays, as the other instruments failed, the fiscal way influence seems to be the last resort. The article describes the general model of affecting the financial markets by the tax system and presents new proposals of taxation this sector in the perspective of the structure of taxation in Poland. Final conclusions says, that although the European Commission issues innovative form of fiscal regulation in this market, particular states are going to implement their own solution.
Author Krzysztof Biernacki (ES / DF)
Krzysztof Biernacki,,
- Department of Finance
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2012
No106
Pages116-125
Keywords in PolishOpodatkowanie, Rynek kapitałowy
Keywords in EnglishTaxation, Capital market
Abstract in PolishPrzedmiotowe opracowanie opisuje strukturę opodatkowania tego rynku w Polsce i w tym kontekście analizuje wprowadzenie nowych metod jego opodatkowania. W świetle bieżących doświadczeń można wysunąć hipotezę o braku zasadności regulacji fiskalnej w dotychczasowym jej kształcie na rynku kapitałowym. Jej falsyfikacja odbywać się będzie w oparciu o porównanie dotychczasowego kształtu modelu opodatkowania rynku kapitałowego i proponowanych oraz wdrażanych nowych instrumentów podatkowych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : rynki finansowe
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back