The latest solutions of the European Union’s environmental policy and the changes in the instruments of common agricultural policy

Karol Kociszewski

Abstract

The purpose of this article is to describe manifestations and consequences of the impact of the environmental policy of the European Union on selected tools of the Common Agricultural Policy (CAP). The author used descriptive analysis of the EU strategic documents related to both policies. The descriptive analysis also refers to the accompanying legislation and to factual material based on statistical data on the implementation of the CAP instruments shaped under the influence of environmental policy. Other data shows the changes in the impact of agriculture on environment. The main mechanism of the impact of environmental policy on the CAP is based on the principle of integration of environmental policies with sectoral policies. It was reinforced in subsequent EU environment action programmes. Thanks to the implementation of that principle, the environmental implications were reflected in the changes of CAP. Special attention has been paid to the latest solutions: seventh EU environmental action programme and climate and energy package. They have affected both the development of an environmental policy and its relations with the CAP. As a result, the EU modified the instruments of I and II pillar (direct payments, agri-environmental programmes, support for organic farming) in such a way as to have a more beneficial impact on the environment. This also applies to the standards directly applicable to farmers (cross-compliance). The regulations of water protection, climate change, biodiversity and soils in conjunction with the economic instruments of the CAP contributed to the limitation of agricultural negative impact on environment
Author Karol Kociszewski (ES / IE / DEE)
Karol Kociszewski,,
- Department of Ecological Economics
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages351-359
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishochrona środowiska w rolnictwie, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój rolnictwa
Keywords in Englishenvironmental protection in agriculture, environmental policy, sustainable development of agriculture
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest określenie przejawów i konsekwencji oddziaływania polityki ekologicznej Unii Europejskiej na wybrane narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym celu zastosowano metodę analizy opisowej dokumentów strategicznych UE dotyczących obu polityk oraz towarzyszących im aktów prawnych. Wykorzystano również materiał faktograficzny na podstawie danych statystycznych dotyczących implementacji instrumentów WPR kształtowanych pod wpływem polityki ekologicznej, a także dotyczących zmian oddziaływania rolnictwa na środowisko. Główny mechanizm oddziaływania polityki ekologicznej na WPR jest oparty na zasadzie jej integracji z politykami sektorowymi, wzmacnianej w kolejnych programach działań UE w ochronie środowiska. Stopniowo wprowadzano w nich coraz więcej odniesień do rolnictwa, co skutkowało proekologicznymi zmianami WPR. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze rozwiązania: Siódmy program działań w ochronie środowiska UE i pakiet energetyczno-klimatyczny, które wpłynęły zarówno na rozwinięcie polityki ochrony środowiska, jak i jej związków z polityką rolną. Efektem kolejnych etapów reform jest modyfikacja instrumentów I filaru (decoupling, greening) i II filaru (m.in. programów rolnośrodowiskowych, wsparcia rolnictwa ekologicznego) w taki sposób, by wywierały bardziej korzystny wpływ na środowisko. Wprowadzane są również działania powiązane z instrumentami ekonomicznymi WPR, wpływające na ograniczenie niekorzystnego wpływu unijnego rolnictwa na środowisko – standardy cross-compliance (dotyczące m.in. ochrony wód, klimatu, różnorodności biologicznej i gleb).
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00295
URL http://www.jard.edu.pl/pub/34_2_2017.pdf
Languageen angielski
File
Kociszewski_The_ latest_ solutions_ of_ the_ European_Union’s2017.pdf 385,62 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back