Wybrane instrumenty wspierania rozwoju lokalnego

Danuta Król

Abstract

The activities of municipalities and their role in the system of public finance sector have a significant impact on the development on a local scale. Local government is obliged to implement sustainable development, because as the main host on the area it is responsible for the economic situation and the environment. The implementation of the concept of sustainable development can be carried out primarily through investments in the support of economic, social and ecological development. However, this requires considerable funding. Local authorities have a policy of local development and use a variety of instruments. The most important tools in the support of local development are unquestionably financial instruments. The aim of this article is to present selected financial tools, taking into account their potential impact on the processes of stimulus and development communities. These instruments are based budget and long-term financial forecast.
Author Danuta Król (EMaT)
Danuta Król,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsSome local development support tools
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No395
Pages201-209
Keywords in Polishrozwój lokalny, zrównoważony rozwój, budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa
Keywords in Englishlocal development, sustainable development, activity-based budget, long-term financial forecast
Abstract in PolishDziałalność gmin oraz ich znaczenie w systemie sektora finansów publicznych wywierają istotny wpływ na rozwój w skali lokalnej. Na samorządzie lokalnym spoczywa również obowiązek związany z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju, ponieważ jako główny gospodarz na danym terenie, ponosi odpowiedzialność za sytuację gospodarczą i środowisko naturalne. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju może następować przede wszystkim poprzez realizację inwestycji wspierających rozwój ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny. Wymaga to jednak znacznych nakładów finansowych. Władze lokalne, prowadząc politykę rozwoju lokalnego, wykorzystują liczne instrumenty. Do najważniejszych instrumentów wspierania rozwoju lokalnego należą bezsprzecznie instrumenty finansowe. Celem artykułu jest prezentacja wybranych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem ich potencjału bodźcowego oddziaływania na procesy rozwojowe gmin. Tymi instrumentami są: budżet zadaniowy oraz wieloletnia prognoza finansowa.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krol_Wybrane_instrumenty_wspierania_rozwoju_lokalnego.pdf 283,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back