Ewolucja biznesu międzynarodowego w dobie globalizacji gospodarki

Bogusława Drelich-Skulska

Abstract

The ongoing globalization and diversified development of regional integration processes in the modern global economy leave their mark on economic activity, especially in the international environment. For this reason, the author decided to prepare an article in which she aims to show the evolution of the research field of international business under the influence of both megatrends. The structure of the article is subordinated to this purpose. The first part describes the essence and characteristics of international business, and the second one presents the evolution of its research matters. In turn, the third part presents new research issues undertaken by international business resulting from current changes taking place in the global economy. Considerations are closed by a summary showing the possible directions of future research in the area under consideration.
Author Bogusława Drelich-Skulska (ES / DIER)
Bogusława Drelich-Skulska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsEvolution of international business at a time of globalisation of the economy
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbiznes międzynarodowy, gospodarka światowa
Keywords in Englishinternational business, world economy
Abstract in PolishPostępująca globalizacja oraz zróżnicowany rozwój procesów integracji regionalnej we współczesnej gospodarce światowej odciskają swoje piętno na działalności gospodarczej prowadzonej zwłaszcza w środowisku międzynarodowym. Z tego powodu autorka postanowiła przygotować artykuł, w którym dąży do ukazania ewolucji pola badawczego biznesu międzynarodowego pod wpływem obu megatrendów. Tak zakreślonemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. W części pierwszej przedstawiono istotę i cechy biznesu międzynarodowego, a w drugiej zaprezentowano ewolucję jego problematyki badawczej. Natomiast w trzeciej części ukazano nowe zagadnienia badawcze podejmowane przez biznes międzynarodowy wynikające z aktualnych zmian zachodzących w gospodarce światowej. Rozważania zamyka podsumowanie wskazujące możliwe kierunki przyszłych badań w rozpatrywanym obszarze.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Drelich-Skulska_Ewolucja_biznesu_miedzynarodowego_w_dobie_globalizacji.pdf 1,02 MB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back