Sudden stops in portfolio investment flows to East Asia and Pacific Region. An evidence from Indonesia and Singapore

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

The main aim of the article is to conduct the analysis of the different levels of development of Indonesia and Singapore capital markets between 1995 and 2015 and show that in both cases a sudden stop occurs, especially in the period of regional and global financial crises. However, it is possible to see a faster return to stabilization in the developed market, and therefore better opportunities for attracting foreign capital. International capital flows in this article shall be construed as a shift of capital across national borders, recorded in the account balance of payments
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsZjawisko nagłego zatrzymania napływu kapitału portfelowego do krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku na przykładzie Indonezji i Singapuru
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages202-214
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, nagłe zatrzymanie napływu kapitału, rynki kapitałowe, region Azji Wschodniej i Pacyfiku.
Keywords in EnglishPortfolio investment, sudden stops of international capital flows, capital markets, East Asia and Pacific
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy powiązań pomiędzy różnym poziomem rozwoju rynków kapitałowych Indonezji i Singapuru w latach 1995–2015 a zjawiskiem sudden stop, które występuje w obu przypadkach, szczególnie w okresie regionalnych i globalnych kryzysów finansowych. Jednak zauważyć można szybsze możliwości powrotu do stabilizacji na rynku lepiej rozwiniętym, a zatem większe jego możliwości przyciągania kapitału zagranicznego. Międzynarodowe przepływy kapitału w tym artykule będą interpretowane jako przesunięcie kapitału za granicę, zapisane w bilansie płatniczym
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43418
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Sudden_stops_in_portfolio_investment_flows.pdf 445,7 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back