Problematyka ekologiczno-ekonomiczna w świetle Goldman Environmental Prize

Agnieszka Becla

Abstract

In the article its authoress introduced the range of ecological and economic questions included in Goldman Environmental Prize, its origin and the way of granting. The authoress took down all hitherto existing laureates and kinds of the distinguished activity. She also executed the analyses of the meaning of the prize for contemporary ecologists. The Goldman Environmental Prize belong to the highly valued ecological prizes in the world and it is called „Green Nobel”. Similarly, as in the case of the Nobel Prize, appreciates the Goldman Prize winners contribution in the protection of the natural environment in various regions and in implementations of the principles of the Sustainable Development. The practical side of the opinion of potential laureates Goldman Environmental Prize is predominant and taken into account in the procedure of granting. In the spirit of the Mother Gaia and Earth-Space-Ship the world environment is the whole, like in the procedure of the Goldman Environmental Prize.
Author Agnieszka Becla (ES / IE / DEE)
Agnieszka Becla,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsThe Ecological and Economic Problems in the Light of Goldman Environmental Prize
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages19-30
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishGoldman Environmental Prize, ochrona środowiska, „Zielony Nobel”
Keywords in EnglishGoldman Environmental Prize, environment protection, „Green Nobel”
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zakres zagadnień ekologicznych i ekonomicznych obejmowanych przez Goldman Environmental Prize, jej genezę i sposób przyznawania. Autorka nazwiska zestawiła wszystkich dotychczasowych laureatów oraz rodzaje wyróżnionej działalności. Dokonała również analizy znaczenia nagrody dla współczesnych ekologów. Nagroda Goldmana należy do najbardziej cenionych nagród ekologicznych na całym świecie i zyskała miano „Zielonego Nobla”. Podobnie jak w przypadku Nagrody Nobla, docenia się wkład laureatów Nagrody Goldmana w ochronę środowiska przyrodniczego w różnych regionach kuli ziemskiej oraz we wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego i trwałego. Praktyczna strona oceny dorobku potencjalnych laureatów Goldman Environmental Prize jest dominująca i uwzględniana w procedurze jej przyznawania. Podział świata na sześć regionów, dla których określa się osoby wyróżnione, ma akcentować jedność środowiska przyrodniczego naszej planety w duchu koncepcji Matki Gai czy bouldingowskiego statku kosmicznego Ziemia.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43964
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Becla_Problematyka_ekologiczno_ekonomiczna_w_swietle.pdf 619,81 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back