The Emperor’s New Clothes or Problems with Interregnum? Dynamic Capabilities – Review of Concepts

Jolanta Gorgól

Abstract

The aim of the article is to address the problems of the Dynamic Capabilities Approach (DCV) with regard to polarisation, inconsistencies and tautologies, and to propose a new linguistic solution for the challenges of DCV. Through adopting the definitions of the general terms used in DCV (like capacity, ability and capability) from the English language dictionaries, the author builds the concept of capability activation and organizational dynamics. The linguistic platform presented in the article allows to link different perspectives of publications discussing DC issues. By drawing up a new perspective on the concept of capabilities and organizational dynamism, the article clears the problems with tautologies. When it comes to contribution, this article is the first publication from a series of papers extensively discussing the strategic competitive advantage of organization in the perspective of author’s Concept of Organizational Competence Emergence (CEC).
Author Jolanta Gorgól (WUE)
Jolanta Gorgól,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsNowe szaty cesarza czy problemy z bezkrólewiem? Zdolności dynamiczne – przegląd koncepcji
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages4-15
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzdolności dynamiczne, aktywacja zdolności, potencjał organizacji, dynamizm organizacji, platforma językowa, koncepcja powstawania kompetencji
Keywords in Englishdynamic capabilities, capability activation, potential of organization, dynamism of organization, linguistic platform, Competence Emergence Concept.
Abstract in PolishCelem artykułu jest stawienie czoła problemom koncepcji zdolności dynamicznych, ich polaryzacji, niespójności i tautologii poprzez przygotowanie rozwiązania bazującego na zasadach lingwistycznych. Dzięki zastosowaniu definicji ze słowników języka angielskiego do opisania głównych terminów używanych w podejściu dynamicznym (jak zdolność, talent, potencjał) autorka artykułu buduje koncept aktywacji zdolności organizacyjnych i organizacyjnego dynamizmu. Platforma lingwistyczna zaprezentowana w tekście pozwala powiązać odmienne spojrzenia z dotychczasowych publikacji o zdolnościach dynamicznych. Proponując nową perspektywę koncepcji zdolności dynamicznych i organizacyjnego dynamizmu, koncepcja pomaga dotychczasowym zarzutom. Artykuł jest publikacją wprowadzającą do cyklu opisującego problem strategii organizacji i przewagi konkurencyjnej w ujęciu autorskiej koncepcji powstawania kompetencji organizacyjnych (Competence Emergence Concept).
DOIDOI:10.15611/noz.2017.1.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43203
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gorgol_The_emperor's_new_clothes_or.pdf 740,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back