Firmy usługowe born global z perspektywy polskich liderów globalnych

Mirosława Pluta-Olearnik

Abstract

The issue of the article focuses on the early internationalization of enterprises referred as born global. This article aims to answer the following questions: whether firms adopt strategies born global and take to compete in the global market in the twenty-first century, and what are the prospects for the development of this type of early internationalization of Polish service companies? The study used the method of content analysis of foreign and Polish periodicals, the method of case studies and based on their own research results on marketing strategies in the process of internationalization of service companies. As a result, shown a particular path of the internationalization with respect to the Polish service companies, ie. from the foundation of the academic start-up, the search for a serious investor and development and the sale of large global players.
Author Mirosława Pluta-Olearnik (ES / IM / DPM)
Mirosława Pluta-Olearnik,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsService companies born global from the perspective of the Polish global leaders
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages276-282
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwczesna internacjonalizacja, urodzeni globaliści, przedsiębiorstwo usługowe, rynek globalny
Keywords in Englishearly internationalization, born global, service company, global market
Abstract in PolishProblematyka artykułu koncentruje się na tzw. wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw, określanej w literaturze mianem born global. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy firmy usługowe przyjmują strategie born global i podejmują konkurowanie na światowym rynku usług w XXI wieku oraz jakie są doświadczenia tego typu wczesnej internacjonalizacji wśród polskich firm usługowych? W badaniach wykorzystano metodę analizy zawartości czasopiśmiennictwa zagranicznego i polskiego, metodę studiów przypadku oraz wyniki własnych badań nad strategiami marketingowymi w procesie internacjonalizacji firm usługowych. W rezultacie ukazano konkretną ścieżkę takiej internacjonalizacji w odniesieniu do polskich firm usługowych, tj. od założenia akademickiego start up, przez poszukiwanie poważnego inwestora i rozwój, po sprzedaż firmy dużym globalnym graczom.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back