Zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec pracowników w kontekście zasad modelu dosnonałości EFQM

Magdalena Rojek-Nowosielska

Abstract

The aim of the article is the presentation of basic principles of Corporate Social Responsibility (CSR) and the EFQM Excellence Model toward employees. The supplement of the conducted theoretical considerations is an empirical exemplification of these assumptions. As a consequence of the reflections, there is an attempt to answer whether and how companies try to implement the basic responsibility and excellence principles toward employees.
Author Magdalena Rojek-Nowosielska (ES / DSaSP)
Magdalena Rojek-Nowosielska,,
- Department of Sociology and Social Policy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No264
Pages381-393
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishSpołeczna odpowiedzialność, Przedsiębiorstwo, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)
Keywords in EnglishSocial Responsibility, Enterprises, European Foundation for Quality Management Model (EFQM)
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) oraz zasad Modelu Doskonałości EFQM w odniesieniu do pracowników. Uzupełnienie prowadzonych na gruncie teoretycznym rozważań stanowi empiryczna egzemplifikacja wspomnianych założeń. Konsekwencją tych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy firmy starają się realizować podstawowe zasady odpowiedzialności oraz doskonałości wobec pracowników, a jeśli tak, to w jaki sposób.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrOrientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back