Analiza rentowności małego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ontologii finansowych

Bartłomiej Nita , Piotr Oleksyk

Abstract

The aim of the study is to explain the applicability and validity of the use of financial ontologies in supporting profitability analysis in small business entities. The first part of the article explains the problem of profitability in small business practice and then justifies the use of financial ontology to support decision-making processes in such entities. The second part of the article discusses the results of the experiment, which was conducted on the basis of financial data from a small construction company, and demonstrates the usefulness of applying the ontology in formal representation of knowledge for the purposes of decision-making aimed at improving the financial position of the company
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / KTRiAF)
Bartłomiej Nita,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
, Piotr Oleksyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Piotr Oleksyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages240-251
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishanaliza finansowa, ontologia finansowa, systemy wspomagania decyzji
Keywords in Englishfinancial analysis, financial ontology, decision support systems
Abstract in PolishCelem opracowania jest wyjaśnienie możliwości i zasadności stosowania ontologii finansowych we wspomaganiu analizy rentowności w małych podmiotach gospodarczych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono problem badania rentowności w praktyce działalności małych przedsiębiorstw, a następnie uzasadniono stosowanie ontologii finansowych na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych w tych podmiotach gospodarczych. W drugiej części artykułu omówiono wyniki eksperymentu, który przeprowadzono na podstawie danych finansowych z małego przedsiębiorstwa budowlanego i wykazano przydatność stosowania ontologii w formalnej reprezentacji wiedzy na potrzeby podejmowania decyzji ukierunkowanych na poprawę sytuacji finansowej podmiotu
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/20.pdf
Languagepl polski
File
Nita_Oleksyk_Analiza_rentownosci2017.pdf 677 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back