Buffer, Instacart and Moderna Therapeutics as the examples of the impact of innovativeness on startup’s growth

Anna Kręcisz

Abstract

This article aims to bring a closer view on the organizational innovativeness’ contribution to startups’ growth with reference to chosen startups’ case studies (Buffer, Instacart, Moderna Therapeutics). The findings shall be presented to relevant and general understanding of arising divergence in deliberations amongst appointed representatives concerning startup type company and entity’s innovativeness identification. Through the use of quantitative and qualitative methods based on desk research and content analysis of data of reviewed companies the work attempts to reveal trends of positive relationship between the ease of company management complemented by innovative tools and firm’s revenue growth rate. Amongst invoked startups product innovation generates the main attention shifted to company’s growth. The introduction of possible measures of performance and metrics of innovativeness of startups within the use of publicly available data are beyond the scope of this article.
Author Anna Kręcisz (WUE)
Anna Kręcisz,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsBuffer, Moderna Therapeutics i Instacart jako przykłady wpływu innowacyjności na rozwój startupu
Pages55-69
Publication size in sheets0.7
Book Kuźmińska-Haberla Aleksandra, Bobowski Sebastian (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957098, 132 p.
Keywords in Polishinnowacyjność, innowacja, wskaźniki innowacyjności, rozwój firmy, startup, Buffer, Instacart, Moderna Therapeutics
Keywords in Englishstartup, company’s growth, innovativeness, innovation, innovativeness measures, Instacart, Buffer, Moderna Therapeutics
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie wkładu innowacyjności organizacji we wzrost i rozwój startupów, na podstawie studium przypadków wybranych podmiotów do analizy (Buffer, Instacart, Moderna Therapeutics). Wyniki są związane z ogólnym rozumieniem pojawiających się rozbieżności w dyskusjach pomiędzy wytypowanymi reprezentantami na temat firmy typu startup oraz rozpoznania jej innowacyjności. Na podstawie zastosowanych ilościowych i jakościowych metod badawczych opartych na źródłach wtórnych oraz analizie zgromadzonych danych została zaobserwowana pozytywna relacja pomiędzy łatwością zarzadzania firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi a stopą wzrostu przychodów organizacji. Wśród przywołanych startupów innowacja produktu generuje główną uwagę przeniesioną na wzrost i rozwój firmy. Zaprezentowanie możliwych sposobów pomiaru wyników i wskaźników innowacyjności startupu za pomocą użycia ogólnodostępnych danych leży poza zakresem tego artykułu.
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back