Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem lokalnym

Marta Kusterka-Jefmańska

Abstract

Quality of life as a complex and multifaceted category comprises the subject of research of many scientific disciplines. It also has a practical dimension – it constitutes the object of interest in the individual scale – of every human, as well as in the collective scale – local, regional, etc. Quality of life as a primary purpose of the concept of sustainable development should be the end result of the development policy at all levels of public management (national, regional and local). The paper defines categories of quality of life and development policy which are essential for consideration. Local sustainable development strategies were characterized as a tools for the quality of life improvement. The main objective of the study is to identify possibilities of the inclusion of quality of life into the development policy at the local level
Author Marta Kusterka-Jefmańska (EMaT / DQaEM)
Marta Kusterka-Jefmańska,,
- Department of Quality and Environmental Management
Other language title versionsQuality of life vs. processes of local development management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages202-210
Keywords in Polishjakość życia, lokalne strategie rozwoju, polityka rozwoju
Keywords in Englishquality of life, local development strategies, development policy
Abstract in PolishJakość życia jako kategoria złożona, wieloaspektowa stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Ma także wymiar praktyczny, stanowi bowiem przedmiot zainteresowania w skali indywidualnej – każdego człowieka, jak i w skali zbiorowej – społeczności lokalnej, regionalnej itp. Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny koncepcji zrównoważonego rozwoju powinna być efektem końcowym prowadzenia polityki rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym oraz lokalnym). W niniejszym artykule zdefiniowano kluczowe dla rozważań pojęcia, w tym m.in. jakość życia i politykę rozwoju. Scharakteryzowano lokalne strategie zrównoważonego rozwoju jako narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców danego obszaru. Głównym celem opracowania jest wskazanie możliwości włączenia badań jakości życia w procesy zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym. W artykule określono, w jakim zakresie informacje uzyskane w ramach prowadzonych na poziomie lokalnym badań jakości życia mogą być użyteczne na różnych etapach zarządzania jednostką terytorialną
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.21
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kusterka_Jefmanska_Jakosc_zycia_a_procesy_zarzadzania.pdf 118,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back