Internacjonalizacja klastrów

Marcin Haberla

Abstract

In the global world, clusters are more than ever forced to operate in international markets. The changes in the business environment make clusters, and especially their members, if they want to increase their competitiveness and to grow, take on global markets and engage in international co-operation. Hence, internationalisation of clusters is reflected in the strategic documents and is supported by the economic policy. The objective of the article is to present the motives and benefits of internationalisation, the present level of internationalisation of clusters together with description of the selected programmes supporting internationalisation of these entities.
Autor Marcin Haberla (NE / IM / KBM)
Marcin Haberla
- Katedra Badań Marketingowych
Inne wersje tytułuInternationalization of Clusters
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr5 (376)
Paginacja112-121
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimklaster, internacjonalizacja, motywy internacjonalizacji
Słowa kluczowe w języku angielskimcluster, internationalisation, motives of internationalisation
Streszczenie w języku polskimW globalnym świecie klastry, w większym stopniu niż kiedykolwiek, zmuszone są do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Zmiany w otoczeniu gospodarczym sprawiają, że klastry, a w szczególności ich członkowie, chcąc podnosić swoją konkurencyjność i rozwijać się podejmują działania na rynkach globalnych i angażują się w międzynarodową współpracę. Stąd też internacjonalizacja klastrów znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych i wspierana jest przy pomocy prowadzonej polityki gospodarczej. Celem artykułu jest prezentacja motywów i korzyści z internacjonalizacji, stopnia obecnego umiędzynarodowienia klastrów wraz z charakterystyką wybranych programów wspierających umiędzynarodowienie tych podmiotów.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót