Internacjonalizacja klastrów

Marcin Haberla

Abstract

In the global world, clusters are more than ever forced to operate in international markets. The changes in the business environment make clusters, and especially their members, if they want to increase their competitiveness and to grow, take on global markets and engage in international co-operation. Hence, internationalisation of clusters is reflected in the strategic documents and is supported by the economic policy. The objective of the article is to present the motives and benefits of internationalisation, the present level of internationalisation of clusters together with description of the selected programmes supporting internationalisation of these entities.
Author Marcin Haberla (ES / IM / DMR)
Marcin Haberla,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsInternationalization of Clusters
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No5 (376)
Pages112-121
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklaster, internacjonalizacja, motywy internacjonalizacji
Keywords in Englishcluster, internationalisation, motives of internationalisation
Abstract in PolishW globalnym świecie klastry, w większym stopniu niż kiedykolwiek, zmuszone są do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Zmiany w otoczeniu gospodarczym sprawiają, że klastry, a w szczególności ich członkowie, chcąc podnosić swoją konkurencyjność i rozwijać się podejmują działania na rynkach globalnych i angażują się w międzynarodową współpracę. Stąd też internacjonalizacja klastrów znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych i wspierana jest przy pomocy prowadzonej polityki gospodarczej. Celem artykułu jest prezentacja motywów i korzyści z internacjonalizacji, stopnia obecnego umiędzynarodowienia klastrów wraz z charakterystyką wybranych programów wspierających umiędzynarodowienie tych podmiotów.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back