Ekspansja zrównoważonej karty wyników w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu

Maria Nieplowicz

Abstract

An important element of the strategy of each business unit is to ensure nonfinancial aspects of success. That is why companies care about relations not only with owners and investors, but also with all other stakeholders. Most often this is realized by implementing the principles of corporate social responsibility (CSR). Therefore, the main goal of the article is to present activities within the scope of corporate social responsibility and to extend the Balanced Scorecard (BSC) with its elements. The Balanced Scorecard was modified with CSR goals and measures by including them in all four of the classically used perspectives of the Balanced Scorecard or by identifying another perspective in the structure of an already functioning Balanced Scorecard. The following research methods were used in the article: literature research, analysis of source documents and case analysis.
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe extension of Balanced Scorecard towards corporate social responsibility
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages311-319
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona karta wyników, społeczna odpowiedzialność biznesu, cele i mierniki CSR
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, corporate social responsibility (CSR), goals and measures of CSR
Abstract in PolishWażnym elementem strategii każdej jednostki gospodarczej jest zadbanie o niefinansowe aspekty sukcesu. Dlatego też przedsiębiorstwa dbają o relacje nie tylko z właścicielami i inwestorami, lecz również ze wszystkimi pozostałymi interesariuszami. Najczęściej jest to realizowane poprzez wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i rozszerzenie zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard – BSC) o jej elementy. Dokonano modyfikacji zrównoważonej karty wyników o cele i mierniki w zakresie CSR poprzez ich uwzględnienie we wszystkich czterech klasycznie stosowanych perspektywach zrównoważonej karty wyników lub wydzielenie kolejnej perspektywy w strukturze już funkcjonującej zrównoważonej karty wyników. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.29
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/74254
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nieplowicz_Ekspansja_Zrownowazonej_Karty_Wynikow_w_Kierunku.pdf 333,41 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back