Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Anna Baraniecka , Sandra Zięba-Szewczyk

Abstract

Logic supported by the review of literature and experience of business practice allows us to state that the social responsibility of the supply chain is a much more complex concept and in practice more difficult to operationalize than in the case of a single organization. In the article, the authors point to the essence of CSR in the supply chain, list the most important premises for its implementation, review the literature in this field and present the results of research and case study on the application of CSR concepts in the supply chains
Author Anna Baraniecka (EMaT / DSMaL)
Anna Baraniecka,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Sandra Zięba-Szewczyk
Sandra Zięba-Szewczyk,,
-
Other language title versionsCorporate social responsibility in supply chain management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages4-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zarządzanie łańcuchem dostaw
Keywords in Englishcorporate social responsibility (CSR), supply chain management
Abstract in PolishLogika wsparta przeglądem literatury oraz doświadczeniami praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż odpowiedzialność społeczna łańcucha dostaw jest pojęciem dużo bardziej złożonym i w praktyce trudniejszym do operacjonalizacji niż w przypadku pojedynczej organizacji. W artykule autorzy wskazują na istotę CSR w łańcuchu dostaw, wymieniają najważniejsze przesłanki jej realizacji, dokonują przeglądu literatury z tego zakresu oraz prezentują studium przypadku dotyczące stosowania koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back