Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkowstwa w strefie

Krzysztof Biegun

Abstract

The purpose of this paper is to assess the role of stabilizing the exchange rate changes in the membership of Poland in the third stage of economic and monetary integration. The analysis was limited to a pair EUR / PLN. Changes in the real exchange rate of EUR / PLN can’t be to a satisfactory degree explained by differences in business cycles in both economies. The exchange rate was not only an instrument alleviating the business cycle in response to shocks, but also he was the source of nominal shocks. Therefore resignation from the exchange rate instrument will be associated with limited risk.
Author Krzysztof Biegun (ES / DEPaERS)
Krzysztof Biegun,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/1
Pages81-93
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkurs walutowy, strefa euro, polityka kursu walutowego, unia walutowa
Keywords in Englishexchange rate, euro zone, exchange rate policy, monetary union
Abstract in PolishKształtowanie mechanizmu kursowego jest uważane za jeden z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej. Celem niniejszego opracowania jest próba oceny stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w perspektywie członkostwa w trzecim etapie integracji gospodarczej i walutowej. Analiza została ograniczona do pary EUR/PLN. Zmiany realnego kursu walutowego EUR/PLN nie mogą być w zadowalającym stopniu wyjaśnione różnicami w sposobie przebiegu cykli koniunkturalnych obu gospodarek. Kurs walutowy był więc nie tylko instrumentem łagodzenia cyklu koniunkturalnego w reakcji na szoki, ale też sam był źródłem szoków nominalnych. Rezygnacja z instrumentu kursu walutowego będzie się więc wiązała z ograniczonym ryzykiem.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.47/1-07
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back