Model biznesowy a innowacyjność

Marcin Wierzbiński

Abstract

In the article the author tries to scrutinize the relation between business model and innovation. The aim of the article is to depict the relationships between these two concepts. Firstly, there was presented the essence of business model and the goal of this article. In the next part of the article there are depicted different definitions of business model renewal. Then there are described different attitudes to definition of innovation and classification of innovations. The most important part of the article is the conception of integration of business model renewal and innovation process. The basis of business model renewal are both technological innovations and other innovations relating to market and process aspects like the way in which the value for customers is delivered. However, the most important requisite for successful implementation of technological innovation is making it fit into proper business model.
Author Marcin Wierzbiński (MISaF / IR / KRC)
Marcin Wierzbiński,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsBusiness model vs. innovation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages472-484
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmodel biznesowy, innowacyjność, proces
Keywords in Englishbusiness model, innovation, process
Abstract in PolishAutor podejmuje w artykule istotny problem dotyczący relacji pomiędzy modelem biznesowym a innowacyjnością. Celem artykułu jest zatem przedstawienie relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami. W pierwszej części artykułu omówiono istotę modelu biznesowego, a także cel artykułu. W kolejnej części zaprezentowano różne definicje odnowy modelu biznesowego, a następnie różne rozumienie innowacyjności przedsiębiorstwa oraz klasyfikacje innowacji. Przedstawiono też koncepcję powiązania procesu innowacyjności z procesem odnowy modelu biznesowego. Podstawą odnowy modelu biznesowego mogą być zarówno innowacje technologiczne, jak i innowacje rynkowe, procesowe czy innowacje w sposobie dostarczania wartości klientom. Niemniej jednak warunkiem skutecznej komercjalizacji innowacji technologicznych jest ich wkomponowanie w odpowiedni model biznesowy.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.43
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42306
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wierzbinski_Model_biznesowy_a_innowacyjnosc.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back