Krzyżówki drożdży browarniczych. Cz. 3. Przemysłowo użyteczne fenotypy krzyżówek międzygatunkowych

Joanna Harasym , Tomasz Podeszwa , Ludmiła Bogacz-Radomska

Abstract

Industrial practice in the brewing industry distinguishes specific – industrially useful phenotypes of brewing yeasts. Economically significant features characterizing these strains are aroma production, low temperature tolerance or the use of carbohydrates available in wort. These features in yeast are closely related to the genotype and its ploidity,which opens wide possibilities to changewith hybridization techniques. In addition, the heterosis phenomenon enables the enhancement of certain features in resulting hybrids.
Author Joanna Harasym (EaE / IChaFT / DBaFA)
Joanna Harasym,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Tomasz Podeszwa (EaE / IChaFT / DBaFA)
Tomasz Podeszwa,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Ludmiła Bogacz-Radomska (EaE / IChaFT / DBaFA)
Ludmiła Bogacz-Radomska,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
Other language title versionsBrewing Yeasts Hybrids Part III. Industrially useful Phenotypes of interspecific Hybrids
Journal seriesPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ISSN 0137-2645, e-ISSN 2449-9552, (B 5 pkt)
Issue year2018
No2
Pages14-16
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishkrzyżówki międzygatunkowe, drożdże browarnicze, substancje zapachowe, wykorzystanie węglowodanów, tolerancja temperaturowa, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces eubayanus, Saccharomyces kurdiazevii, Saccharomyces uvarum
Keywords in Englishinterspecific hybrid, brewer’s yeast, aroma compounds, carbohydrate utilization temperature tolerance, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces eubayanus, Saccharomyces kurdiazevii, Saccharomyces uvarum
Abstract in PolishPraktyka przemysłowa w przemyśle piwowarskim wyróżnia określone – użyteczne przemysłowo fenotypy szczepów drożdży browarniczych. Istotnymi z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej cechami charakteryzującymi te szczepy są m.in.: produkcja związków zapachowych, tolerancja niskiej temperatury czy wykorzystanie węglowodanów dostępnych w brzeczce. Cechy te są u drożdży ściśle zależne od genotypu i jego ploidalności, otwierając szerokie pole do zmian opartych na technice hybrydyzacji. Dodatkowo zjawisko heterozji mieszańców umożliwia osiągnięcie wzmocnienia pewnych cech w krzyżówkach potomnych
DOIDOI:10.15199/64.2018.2.2
Languagepl polski
File
Harasym_Podeszwa_Bogacz_Radomska_Krzyzowki_Drozdzy_Browarniczych_3 (2).pdf 117,91 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back