Kalkulacja kosztów odpadów zielonych o kodzie 200201 w zakładzie gospodarowania odpadami

Robert Kowalak

Abstract

The article presents the concept of cost calculation of green waste (code 200201) for the waste disposal plants. Green waste is biodegradable waste that can be composed of garden and park waste, such as grass or flower cutting and also domestic and commercial food waste.Communities have discovered that integrated waste disposal plants can minimize costs and environmental effects and maximize recovery and conservation of energy and materials. Some waste cannot be successfully recycled, composed and converted to energy. In addition, some waste will always need to be landfilled. Four primary waste management paths are: recycling, composting, waste-to-energy, land disposal. Depending on the scope and complexity of waste cost management program, it might be possible to establish cost centers for any or all of the following: collection, waste transfer stations, waste transport, waste management facilities, support services.
Author Robert Kowalak (MISaF / IR / KRC)
Robert Kowalak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCosts calculation of green waste for the waste disposal plants
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages63-74
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkalkulacja kosztów, rachunek kosztów, zakład gospodarowania odpadami
Keywords in Englishcosts calculation, costs accounting, waste disposal plant
Abstract in PolishArtykuł przedstawia metodę kalkulowania kosztów jednostkowych usługi zakładu gospodarowania odpadami dotyczącej przyjęcia i kompostowania odpadów zielonych o kodzie 200201. Celem artykułu jest zaproponowanie metody obliczania kosztów jednostkowych tej usługi w jednostce gospodarczej. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że wymaga to szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej związanej z tym odpadem. W artykule przedstawiono: rachunek kosztów zakładu gospodarowania odpadami oraz metodę obliczania kosztów jednostkowych dla odpadu o kodzie 200201. Efektem badań było opracowanie systemu rachunku kosztów i kalkulacji kosztu jednostkowego odpadu. Zastosowana metoda może być wykorzystana przy planowaniu kosztów jednostkowych (kalkulacja wstępna), a także w budżetowaniu jako wartość porównywana z kosztem jednostkowym obliczanym na podstawie danych pochodzących z kont księgowych. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50183
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalak_kalkulacja_kosztow_odpadow_zielonych_o_kodzie.pdf 318,91 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back